Skip to content

客戶服務

      技術支援

如欲聯絡技術支援部,請以以下方法聯絡我們:
電話熱線       :(852) 2893 8186
傳真              :(852) 2148 0323
電郵地址       :support@version-2.com.hk

      聯絡資料

 Hong Kong and Macau

香港觀塘巧明街100號-城東誌安盛金融大廈11樓1105室
Unit 1105, 11/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

辦公時間:
星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
星期六               :9:30am-1:00pm (公眾假期除外) 

聯絡方法:
銷售熱線            :(852) 2893 8860            電郵:sales@version-2.com.hk
技術支援熱線    :(852) 2893 8186             電郵:support@version-2.com.hk
傳真                   :(852) 2893 8214

客戶服務中心:
 
香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓803室(港鐵觀塘站B1出口)
Unit 803, 8/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
 
辦公時間:
星期一至五       :9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
星期六              :9:30am-1:00pm (公眾假期除外)  
 
聯絡方法:
銷售熱線           :(852) 2893 8860                電郵:sales@version-2.com.hk
技術支援熱線    :(852) 2893 8186                電郵:support@version-2.com.hk
傳真                  :(852) 2148 0323

  Hong Kong and Macau

香港觀塘巧明街100號-城東誌安盛金融大廈11樓1105室
Unit 1105, 11/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

辦公時間:
星期一至五:
9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
星期六:
9:30am-1:00pm (公眾假期除外) 

聯絡方法:
銷售熱線:(852) 2893 8860
電郵:sales@version-2.com.hk
技術支援熱線:(852) 2893 8186   
電郵:support@version-2.com.hk
傳真:(852) 2893 8214

客戶服務中心:
 
香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓803室(港鐵觀塘站B1出口)
Unit 803, 8/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
 
辦公時間:
星期一至五:
9:30am-1:00pm, 2:00pm-6:30pm
星期六 :
9:30am-1:00pm (公眾假期除外)  
 
聯絡方法:
銷售熱線:(852) 2893 8860

技術支援熱線:(852) 2893 8186
電郵:support@version-2.com.hk
傳真:(852) 2148 0323

 Taiwan

臺北市南港區園區街3號F棟9樓(南港軟體園區)
9F, No.3, Yuanqu St, Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, R.O.C.(Nankang Software Park)

辦公時間:
星期一至五       :9:00am-12:00pm, 1:30pm-6:00pm ( 星期六及公眾假期除外 )

聯絡方法:
銷售熱線            :(886) 02 7722 6899              電郵:sales@version-2.com.tw
技術支援熱線    :(886) 02 7722 6899               電郵:support@version-2.com.tw
傳真                   :(886) 02 7722 6889

 Taiwan

臺北市南港區園區街3號F棟9樓
(南港軟體園區)
9F, No.3, Yuanqu St, Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan, R.O.C.(Nankang Software Park)

辦公時間:
星期一至五:
9:00am-12:00pm, 1:30pm-6:00pm
( 星期六及公眾假期除外 )

聯絡方法:
銷售熱線:(886) 02 7722 6899
電郵:sales@version-2.com.tw
技術支援熱線:(886) 02 7722 6899
電郵:support@version-2.com.tw
傳真:(886) 02 7722 6889

 Singapore

60 Paya Lebar Road #06-23 Paya Lebar Square Singapore 409051

聯絡方法:
銷售熱線           :(65) 6296 4268              電郵:sales@version-2.com.sg
技術支援熱線   :(65) 6297 2069               電郵:support@version-2.com.sg
傳真                  :(65) 6296 4252   /   (65) 6296 4269

 Singapore

60 Paya Lebar Road #06-23 Paya Lebar Square Singapore 409051

聯絡方法:
銷售熱線:(65) 6296 4268
電郵:sales@version-2.com.sg
技術支援熱線:(65) 6297 2069
電郵:support@version-2.com.sg
傳真:(65) 6296 4252   /   (65) 6296 4269

 China

深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 85 層
郵編:518033 
85F, PingAn International Finance Centre, No.5033 Yitian Rd, Futian District, Shenzhen, Mainland  China 518033 
電話:+86 (0755) 21244128              電郵:cn-sales@version-2.com

 China

深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 85 層
郵編:518033
85F, PingAn International Finance Centre, No.5033 Yitian Rd, Futian District, Shenzhen, Mainland  China 518033

聯絡方法:
電話:+86 (0755) 21244128
電郵:cn-sales@version-2.com

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×